Strona Główna RSS

Przyjmiemy do pracy na stanowisku intendent / pracownik biurowy w wymiarze 1/1 etatu Więcej informacji na naszym bip: https://zlobekdlugoleka.ssdip.bip.gov.pl/oferty-pracy/intendent-pracownik-biurowy-umowa-o-prace-na-1-1-etatu.html  

2023-09-22

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zebranie organizacyjne dla nowych rodziców odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023r. według harmonogramu: 17.00 Grupa Pszczółki, Motylki, Żabki 18.00 Grupa Biedronki Zebranie dla rodziców dzieci, które rozpoczynają przygodę z nasza placówką:) Grupę do której należy Państwa dziecko można sprawdzić w aplikacji ( zakładka informacja o dziecku ) lub w programie rekrutacyjnym.

2023-07-07

Aby sprawdzić status dziecka zakwalifikowanego do żłobka należy zalogować się w systemie rekrutacji na swoje konto i sprawdzić czy wniosek ma status „zakwalifikowany”. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszone są o kontakt tel. 71337 54 94 w celu umówienia spotkania na weryfikację dokumentów i podpisania umowy. Konieczne jest przyniesienie wszystkich dokumentów potwierdzających spełniane kryterium za które zostały przyznane punkty. Lista dzieci zakwalifikowanych do weryfikacji znajduje się w załączniku.   Lista dzieci zakwalifikowanych 2023r.

2023-06-15

Uprzejmie informujemy, że 16 czerwca 2023r. sekretariat jest czynny w godzinach 7.00 – 10.00 Przepraszamy za utrudnienia.

2023-06-09

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu wniosków rekrutacyjnych na zaznaczanie spełnianego kryterium rozliczania się na rzecz Gminy Długołęka. Niezaznaczenie danego punktu skutkuje nienaliczeniem punktów, kwestia ta nie podlega odwołaniu po ogłoszeniu wyników. Jeśli Państwo wskazują w PIT rocznym adres zamieszkania na terenie naszej gminy i został on złożony do I Urzędu Skarbowego we Wrocławiu to oznacza to że dany rodzic spełnia to kryterium. Wnioski można edytować do 31 maja 2023r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. 71 337 54 94 lub zlobek@gmina.dlugoleka.pl  

2023-05-10

Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce, uprzejmie informuje, że rekrutacja odbędzie się na 50 wolnych miejsc na rok 2023 / 2024 System elektronicznej rekrutacji będzie uruchomiony 10 maja 2023r. od godziny 9.00 dostępny pod linkiem: https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/logowanie Rekrutacja 2023/2024 kolejność złożenia wniosku nie stanowi kryterium naboru. Rodzic w pełni odpowiada za wypełnienie prawidłowo wniosku i zaznaczenia lub nie kryterium, które Państwa dotyczy. Nie zaznaczenie spełnianego kryterium skutkuje nienaliczeniem punktów przez system – czyli mniejsze szanse na dostanie się dziecka do placówki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości to prosimy o kontakt najlepiej mail: zlobek@gmina.dlugoleka.pl lub tel. 71 337 54 94 Można rekrutować się...

2023-04-27

Zarządzenie Nr 02/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 14 kwietnia 2023r.   w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 19 lutego 2020r. Na podstawie  Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 (Dz.U. 2023  poz. 204) oraz Uchwały nr Uchwała nr LI/582/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu (DZ. URZ. WOJ. 2023.5) zarządzam co następuje: §1 Uchyla się zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Gminnego...

2023-04-14

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA NOWO PRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, ze względu na niepewną sytuację z COVID – 19 zebranie organizacyjne dla dzieci nowo przyjętych odbędzie się w dniu 14 lipca 2022r. w holu żłobka ( schody wspólne z przedszkolem) wg harmonogramu: Godzina 17.00 – Rodzice dzieci z Grupy Pszczółki, Motylki i Żabki ( tylko rodzice dzieci nowo przyjętych) Godzina 18.00 – Grupa Biedronki Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców danego dziecka.

2022-07-11

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych do konkretnych grup zgodnie z dostępną liczbą miejsc. Liczba punktów minimalnych była różna ze względu na daną grupę. W sytuacji tej samej liczby punktów o przyjęciu decydowała data urodzenia dziecka ( przyjmowane dziecko starsze z uwzględnieniem grupy). Osoby mające status ” zakwalifikowany” prosimy o kontakt z sekretariatem w celu umówienia się na weryfikację dokumentów. Tel. 71 337 54 94 lub 784 991 776. Status wniosku ” oczekujący” oznacza, że na ten moment dziecko nie zostało przyjęte i oczekuje na ewentualne wolne miejsce. Weryfikowanie dokumentów jest do 30 czerwca. Na początku lipca w systemie...

2022-06-15

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy formularz umowy zawartej pomiędzy Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a Gminnym Żłobkiem w Długołęce na rok 2022/2023. Prosimy o zapoznanie się z nią w celu podpisania. Prosimy o zastanowienie się nad godzinami deklarowanymi przez rodzica, w których dziecko będzie u nas przebywało. Opłacie podlega każda rozpoczęta godzina pobytu. Dziecko nie może być przyprowadzone wcześniej niż deklarowana godzina, ani odebranie później niż zadeklarowanie. Stawka żywieniowa dzienna na ten moment to 8 zł/dzień. UMOWA Nr ……………/2022 w sprawie korzystania z usług Gminnego Żłobka w Długołęce Zawarta w dniu …….. czerwiec  2022r. pomiędzy Gminą Długołęka – Gminnym Żłobkiem w Długołęce reprezentowanym...

2022-06-15