Strona Główna RSS

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu wniosków rekrutacyjnych na zaznaczanie spełnianego kryterium rozliczania się na rzecz Gminy Długołęka. Niezaznaczenie danego punktu skutkuje nienaliczeniem punktów, kwestia ta nie podlega odwołaniu po ogłoszeniu wyników. Jeśli Państwo wskazują w PIT rocznym adres zamieszkania na terenie naszej gminy i został on złożony do I Urzędu Skarbowego we Wrocławiu to oznacza to że dany rodzic spełnia to kryterium. Wnioski można edytować do 31 maja 2023r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. 71 337 54 94 lub zlobek@gmina.dlugoleka.pl  

2023-05-10

Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce, uprzejmie informuje, że rekrutacja odbędzie się na 50 wolnych miejsc na rok 2023 / 2024 System elektronicznej rekrutacji będzie uruchomiony 10 maja 2023r. od godziny 9.00 dostępny pod linkiem: https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/logowanie Rekrutacja 2023/2024 kolejność złożenia wniosku nie stanowi kryterium naboru. Rodzic w pełni odpowiada za wypełnienie prawidłowo wniosku i zaznaczenia lub nie kryterium, które Państwa dotyczy. Nie zaznaczenie spełnianego kryterium skutkuje nienaliczeniem punktów przez system – czyli mniejsze szanse na dostanie się dziecka do placówki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości to prosimy o kontakt najlepiej mail: zlobek@gmina.dlugoleka.pl lub tel. 71 337 54 94 Można rekrutować się...

2023-04-27

Zarządzenie Nr 02/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 14 kwietnia 2023r.   w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 19 lutego 2020r. Na podstawie  Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 (Dz.U. 2023  poz. 204) oraz Uchwały nr Uchwała nr LI/582/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu (DZ. URZ. WOJ. 2023.5) zarządzam co następuje: §1 Uchyla się zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Gminnego...

2023-04-14

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA NOWO PRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, ze względu na niepewną sytuację z COVID – 19 zebranie organizacyjne dla dzieci nowo przyjętych odbędzie się w dniu 14 lipca 2022r. w holu żłobka ( schody wspólne z przedszkolem) wg harmonogramu: Godzina 17.00 – Rodzice dzieci z Grupy Pszczółki, Motylki i Żabki ( tylko rodzice dzieci nowo przyjętych) Godzina 18.00 – Grupa Biedronki Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców danego dziecka.

2022-07-11

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych do konkretnych grup zgodnie z dostępną liczbą miejsc. Liczba punktów minimalnych była różna ze względu na daną grupę. W sytuacji tej samej liczby punktów o przyjęciu decydowała data urodzenia dziecka ( przyjmowane dziecko starsze z uwzględnieniem grupy). Osoby mające status ” zakwalifikowany” prosimy o kontakt z sekretariatem w celu umówienia się na weryfikację dokumentów. Tel. 71 337 54 94 lub 784 991 776. Status wniosku ” oczekujący” oznacza, że na ten moment dziecko nie zostało przyjęte i oczekuje na ewentualne wolne miejsce. Weryfikowanie dokumentów jest do 30 czerwca. Na początku lipca w systemie...

2022-06-15

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy formularz umowy zawartej pomiędzy Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a Gminnym Żłobkiem w Długołęce na rok 2022/2023. Prosimy o zapoznanie się z nią w celu podpisania. Prosimy o zastanowienie się nad godzinami deklarowanymi przez rodzica, w których dziecko będzie u nas przebywało. Opłacie podlega każda rozpoczęta godzina pobytu. Dziecko nie może być przyprowadzone wcześniej niż deklarowana godzina, ani odebranie później niż zadeklarowanie. Stawka żywieniowa dzienna na ten moment to 8 zł/dzień. UMOWA Nr ……………/2022 w sprawie korzystania z usług Gminnego Żłobka w Długołęce Zawarta w dniu …….. czerwiec  2022r. pomiędzy Gminą Długołęka – Gminnym Żłobkiem w Długołęce reprezentowanym...

2022-06-15

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji będą dostępne 15 czerwca 2022r. o godzinie 15.00 po zalogowaniu się do systemu naboru – tak jak przy składaniu wniosku. Osoby mające status wniosku ” zakwalifikowany” proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem 71 337 54 94 lub 784 991 776 w celu umówienia się na termin weryfikacji dokumentów i podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w dniach od 17 do 30 czerwca 2022r. ( po wcześniejszym umówieniu się). Na spotkanie należy przynieść ze sobą: wydrukowany wniosek z systemu naboru, zaświadczenia z pracy z wskazanym wymiarem etatu przez pracodawcę, pierwsza strona PIT, ksero książeczki zdrowia dziecka...

2022-06-03

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o konieczności potwierdzenia linku potwierdzającego złożenie wniosku w systemie. Nie potwierdzenie linku skutkuje nie złożeniem wniosku i nie będzie brany pod uwagę w rekrutacji.  

2022-05-12

Uprzejmie informujemy, że została przywrócona możliwość logowania się do systemu rekrutacji poprzez węzeł krajowy – profil zaufany. Jednocześnie informujemy, że aby widzieć złożony wniosek po zalogowaniu należy go poprać jeśli nie jest widoczny ( w sytuacji złożenia poprzez login i hasło z systemu nabór).

2022-05-11

Uprzejmie informujemy, że  pracujemy nad problemem technicznym, z logowaniem do systemu rekrutacji. Przepraszamy za utrudnienia.

2022-05-10