Regulamin rekrutacji

Zarządzenie Nr 02/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 14 kwietnia 2023r.   w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 19 lutego 2020r. Na podstawie  Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 (Dz.U. 2023  poz. 204) oraz Uchwały nr Uchwała nr LI/582/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu (DZ. URZ. WOJ. 2023.5) zarządzam co następuje: §1 Uchyla się zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Gminnego...

2023-04-14

  Regulamin rekrutacji do gminnego żłobka w Długołęce  

2022-03-02