Rekrutacja

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Długołęce odbędzie się w maju 2020r. na rok 2020/2021. Liczba dostępnych miejsc zostanie ogłoszona w terminie późniejszym. Program elektronicznego naboru będzie uruchomiony w terminie obowiązywania naboru tj, maj. Regulamin rekrutacji jest dostępny w załączniku poniżej. regulamin rekrutacji 2020 W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt: 71 337 54 94 lub 784 991 776 email: zlobek@gmina.dlugoleka.pl

2020-02-19

W załączeniu przedstawiamy listę dzieci przyjętych oraz listę rezerwową dzieci oczekujących na miejsce w poszczególnej grupie. Bardzo prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu żłobka w celu podpisania umowy w godzinach pracy, w terminie do 28 czerwca 2019r.       Lista dzieci przyjętych do żłobka   Lista rezerwowa gr nr 2 Biedronki   Lista rezerwowa gr nr 1 Pszczółki   Lista rezerwowa gr nr 3 Motylki   Lista rezerwowa gr. 4 żabki

2019-06-15

Lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka na rok 2019 / 2020. Prosimy o przynoszenie dokumentów potwierdzających do 15 czerwca 2019r.   Lista dzieci zakwalifikowanych 2019

2019-06-07

UWAGA ! Liczne błędy w składanych wnioskach przez system elektronicznego naboru – skutkujące wykreśleniem z listy

2019-05-23

Informacja o liczbie miejsc w żłobku w rekrutacji na rok 2019/2020 w linku poniżej: liczba miejsc  

2019-04-17

REGULAMIN REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKU!! System elektronicznej rekrutacji będzie uruchomiony w dniach od 10 do 31 maja i tylko wtedy można dokonać zapisu dziecka do naszej placówki. Data zgłoszenie nie jest uwzględniana w procesie naboru – nie stanowi kryterium. W chwili ewentualnych problemów z systemem prosimy o ponowienie próby w innych godzinach / dniu.   Regulamin rekrutacji do żłobka Program dostępny jest pod adresem: https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/

2019-04-09

  Warunki przyjmowania dzieci do żłobka §7.1.Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20tygodnia życia do lat 3. 2.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1września danego roku kalendarzowego jest złożenie karty zgłoszenia w terminie od 10 do 31 maja danego roku. 3.Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. 4.W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka poprzez złożenie Karty Aktualizacyjnej w terminie, o którym mowa w ust.2. 5.Rekrutacja do żłobka oraz potwierdzanie woli dalszego korzystania z usług Żłobka może odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru. 6.W terminie do 15czerwca każdego roku kalendarzowego sporządzona jest...

2019-03-29

Statut Gminnego Żłobka w Długołęce wraz z kryteriami naboru. Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: – rodzaj aktu: Uchwała – numer aktu: VI/54/19 – organ wydający Rada Gminy Długołęka – data aktu: 2019-03-21 – tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu Miejsce ogłoszenia: – Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – Rocznik: 2019 – Pozycja: 2074 – Data ogłoszenia: 28 marca 2019 – jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2074  

2019-03-29

Uprzejmie informuję, że rekrutacja do żłobka na rok 2019/2020 odbędzie się w maju 2019r. z przyjęciem dzieci od 02 września 2019r. Dokładne kryteria oraz termin rekrutacji opublikujemy w kwietniu. Kryterium koniecznym jest PIT, z wskazaniem adresu zamieszkania na terenie naszej gminy. Punkty są przyznawane za każdego z rodziców. Dodatkowe informację pod numerem telefonu 784 991 776

2019-02-19