Rekrutacja

Poniżej przedstawiamy listę dzieci wstępnie zakwalifikowanych do Gminnego Żłobka w Długołęce na rok 2021/2022. Prosimy wymienione osoby o kontakt telefoniczny 71 337 54 94 w celu ustalenia terminu spotkania, w celu weryfikacji i podpisania umowy. Na spotkanie prosimy przynieść wydrukowany wniosek z systemu naboru + dodatkowe dokumenty zgodnie z zaznaczonym kryterium. Lista rezerwowa zostania opublikowana po przyjęciu dzieci tj. po 30 czerwca 2021r. Lista dzieci wstępnie zakwalifikowanych 2021   UMOWA 2021 Poglądowa

2021-06-10

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Długołęce: termin uruchomienia pracy systemu rekrutacyjnego 10 maj 2021r. godzina 9.00 termin zamknięcia pracy systemu rekrutacyjnego 31 maj 2021r. godzina 12.00 konieczne jest kliknięcie otrzymanego linku potwierdzającego wypełnienie wniosku otrzymanego na wskazany adres mail w ciągu 24h., nie kliknięcie na wskazany link skutkuje usunięciem wniosku z rekrutacji. oświadczenie o szczepieniach będzie weryfikowane na podstawie kserokopii książeczki zdrowia dziecka, nie należy dostarczać dokumentów potwierdzających składane oświadczenia po wypełnieniu wniosku elektronicznego do momentu otrzymania statusu ” zakwalifikowany”, status „dziecko zakwalifikowane” nie jest jednoznaczne z przyjęciem do placówki,

2021-05-07

Rekrutacja w Gminnym Żłobku w Długołęce odbędzie się od 10 do 31 maja 2021r. w systemie elektronicznym. Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce „rekrutacja” na stronie żłobka. Jednocześnie informujemy, że nabór odbywa się na 53 wolne miejsca.

2021-04-12

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Długołęce odbędzie się w dniach od 10 maja 2021r. godzina 9.00 do 31 maj 2021r. godzina 12.00 na rok tj. 2021/2022. Liczba dostępnych miejsc zostanie ogłoszona przed uruchomieniem rekrutacji elektronicznej. Program elektronicznego naboru będzie uruchomiony w terminie obowiązywania naboru tj, maj. Regulamin rekrutacji jest dostępny w załączniku poniżej. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt: 71 337 54 94 lub 784 991 776 email: zlobek@gmina.dlugoleka.pl   Regulamin rekrutacji  

2021-03-05

Poniżej przedstawiamy listę dzieci przyjętych oraz listy rezerwowe do poszczególnych grup.   Lista Dzieci Przyjętych   Lista rezerwowa pdf

2020-06-15

Poniżej zamieszczamy listę dzieci wstępnie zakwalifikowanych do Gminnego Żłobka w Długołęce na rok 2020/2021. W rekrutacji złożono 255 wniosków. Osoby mające status „zakwalifikowany” proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria we wniosku, po przez system nabór, po zalogowaniu się na swoje konto tak jak dotychczas w terminie 09 – 14 czerwiec 2020r. LISTA REZERWOWA I LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH ZOSTANIE OPUBLIKOWANA 15 czerwca 2020r. Weryfikacji dziecka można dokonać po zalogowaniu się na konto lub z załącznika do postu po loginie. W przypadku takiej samej liczby punktów przyjmowane jest dziecko najwcześniej urodzone w grupie wiekowej dziecka.   Zakwalifikowani wstępnie w rekrutacji.

2020-06-08

WAŻNE!!! REKRUTACJA!!! Przypominamy, że rekrutacja rozpoczyna się 11 maja 2020r. o godzinie 9.00 i wtedy program zostanie uruchomiony. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium naboru, w chwili problemów ( przeciążenie serwera) prosimy o dokonanie zgłoszenia w późniejszym terminie, ale przed 1 czerwca 2020r. Koniecznie należy zachować login do zalogowania się do systemu, bo tylko w taki sposób można sprawdzić czy dziecko zostało przyjęte. Koniecznie należy potwierdzić link rekrutacji otrzymany na wskazany adres mail w przeciągu 24h od dokonanego zgłoszenia. Niepotwierdzone zgłoszenie jest automatycznie usuwane  z systemu. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, wraz z wnioskiem, będą przekazywane za pomocą systemu w drugim etapie...

2020-05-10

Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce informuje, że w rekrutacji na rok 2020/2021 posiadamy 50 miejsc wolnych z przyjęciem od 1 września 2020r. Rekrutacje w formie elektronicznej odbędzie się w dniach od 11 maja 2020r. do 01 czerwca 2020r. Program elektronicznego naboru jest uruchomiony tylko w dniach terminu rekrutacji. https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/     regulamin rekrutacji 2020

2020-05-07

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Długołęce odbędzie się  w dniach od 11 maja 2020r. do 01 czerwiec 2020r. na kolejny rok tj. 2020/2021. Liczba dostępnych miejsc zostanie ogłoszona w terminie późniejszym. Program elektronicznego naboru będzie uruchomiony w terminie obowiązywania naboru tj, maj. Regulamin rekrutacji jest dostępny w załączniku poniżej. regulamin rekrutacji 2020 W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt: 71 337 54 94 lub 784 991 776 email: zlobek@gmina.dlugoleka.pl

2020-02-19

W załączeniu przedstawiamy listę dzieci przyjętych oraz listę rezerwową dzieci oczekujących na miejsce w poszczególnej grupie. Bardzo prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu żłobka w celu podpisania umowy w godzinach pracy, w terminie do 28 czerwca 2019r.       Lista dzieci przyjętych do żłobka   Lista rezerwowa gr nr 2 Biedronki   Lista rezerwowa gr nr 1 Pszczółki   Lista rezerwowa gr nr 3 Motylki   Lista rezerwowa gr. 4 żabki

2019-06-15