Rekrutacja

Informacja o liczbie miejsc w żłobku w rekrutacji na rok 2019/2020 w linku poniżej: liczba miejsc  

2019-04-17

REGULAMIN REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKU!! System elektronicznej rekrutacji będzie uruchomiony w dniach od 10 do 31 maja i tylko wtedy można dokonać zapisu dziecka do naszej placówki. Data zgłoszenie nie jest uwzględniana w procesie naboru – nie stanowi kryterium. W chwili ewentualnych problemów z systemem prosimy o ponowienie próby w innych godzinach / dniu.   Regulamin rekrutacji do żłobka Program dostępny jest pod adresem: https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/

2019-04-09

  Warunki przyjmowania dzieci do żłobka §7.1.Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20tygodnia życia do lat 3. 2.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1września danego roku kalendarzowego jest złożenie karty zgłoszenia w terminie od 10 do 31 maja danego roku. 3.Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. 4.W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka poprzez złożenie Karty Aktualizacyjnej w terminie, o którym mowa w ust.2. 5.Rekrutacja do żłobka oraz potwierdzanie woli dalszego korzystania z usług Żłobka może odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru. 6.W terminie do 15czerwca każdego roku kalendarzowego sporządzona jest...

2019-03-29

Statut Gminnego Żłobka w Długołęce wraz z kryteriami naboru. Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: – rodzaj aktu: Uchwała – numer aktu: VI/54/19 – organ wydający Rada Gminy Długołęka – data aktu: 2019-03-21 – tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu Miejsce ogłoszenia: – Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – Rocznik: 2019 – Pozycja: 2074 – Data ogłoszenia: 28 marca 2019 – jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2074  

2019-03-29

Uprzejmie informuję, że rekrutacja do żłobka na rok 2019/2020 odbędzie się w maju 2019r. z przyjęciem dzieci od 02 września 2019r. Dokładne kryteria oraz termin rekrutacji opublikujemy w kwietniu. Kryterium koniecznym jest PIT, z wskazaniem adresu zamieszkania na terenie naszej gminy. Punkty są przyznawane za każdego z rodziców. Dodatkowe informację pod numerem telefonu 784 991 776

2019-02-19

Uprzejmie informujemy, że spotkanie organizacyjne dla osób przyjętych w ramach projektu ” Dolnośląskie żłobki” odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. O godzinie 17.00 w holu przedszkola. Pozostałe osoby prosimy o sprawdzenie poczty, bo została wysłana wiadomość z terminem spotkania.

2018-08-10

 Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do naszej placówki zapraszamy do skorzystania z załączonej oferty. Wszelkie informacje dodatkowe pod numerem telefonu 516 047 940.    

2018-07-27

WYNIKI NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 8.4. Osoby zakwalifikowane prosimy o podpisanie umowy w dniach 30 – 31 lipca 2018r. w godzinach 10.00 – 14.00   wyniki naboru do żłobka w ramach Działania 8.4

2018-07-27

Uprzejmie informujemy, że na rok 2018/2019 w żłobku posiadamy dodatkowe 24 miejsca w ramach projektu pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

2018-06-29