Opłaty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Długołęka opłata za pobyt dziecka wynosi 1,70 zł/h czasu deklarowanego oraz 8zł/dzień za wyżywienie dziecka.

 

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na dane:

Gminny Żłobek w Długołęce

ul. Szkolna 40; Długołęka

55-095 Mirków

20 9584 1021 2003 0302 0809 0001