Strona Główna RSS

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, życia w wierze i miłości, optymizmu, energii i nadziei na szczęśliwe życie, życzy Dyrektor wraz z cała Kadrą żłobka:)    

2019-04-19

Jadłospis 23.04-26.04.2019 Jadłospis bezmleczny 23.04-26.04.19

2019-04-18

Informacja o liczbie miejsc w żłobku w rekrutacji na rok 2019/2020 w linku poniżej: liczba miejsc  

2019-04-17

Jadłospis 15.04-19.04.19 Jadłospis bezmleczny 15.04-19.04.19

2019-04-12

REGULAMIN REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKU!! System elektronicznej rekrutacji będzie uruchomiony w dniach od 10 do 31 maja i tylko wtedy można dokonać zapisu dziecka do naszej placówki. Data zgłoszenie nie jest uwzględniana w procesie naboru – nie stanowi kryterium. W chwili ewentualnych problemów z systemem prosimy o ponowienie próby w innych godzinach / dniu.   Regulamin rekrutacji do żłobka Program dostępny jest pod adresem: https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/

2019-04-09

Jadłospis 08.04-12.04.19 Jadłospis bezmleczny 08.04-12.04.19

2019-04-02

  Warunki przyjmowania dzieci do żłobka §7.1.Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20tygodnia życia do lat 3. 2.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1września danego roku kalendarzowego jest złożenie karty zgłoszenia w terminie od 10 do 31 maja danego roku. 3.Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. 4.W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka poprzez złożenie Karty Aktualizacyjnej w terminie, o którym mowa w ust.2. 5.Rekrutacja do żłobka oraz potwierdzanie woli dalszego korzystania z usług Żłobka może odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru. 6.W terminie do 15czerwca każdego roku kalendarzowego sporządzona jest...

2019-03-29

Jadłospis 01.04-05.04.19 Jadłospis bezmleczny 01.04-05.04.19

2019-03-29

Statut Gminnego Żłobka w Długołęce wraz z kryteriami naboru. Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: – rodzaj aktu: Uchwała – numer aktu: VI/54/19 – organ wydający Rada Gminy Długołęka – data aktu: 2019-03-21 – tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długołęce i nadania statutu Miejsce ogłoszenia: – Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – Rocznik: 2019 – Pozycja: 2074 – Data ogłoszenia: 28 marca 2019 – jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2074  

2019-03-29