Rekrutacja 2024

drukuj
  1. Przyjmowanie dzieci do Gminnego Żłobka w Długołęce odbywa się na podstawie rekrutacji terminowej.
  2. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest na wolne miejsca.
  3. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok żłobkowy oraz Harmonogram rekrutacji podaje do publicznej wiadomości, dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce, w terminie do 09 maja 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie: http://zlobek.dlugoleka.pl/

  1. Dziecko, które aktualnie korzysta z usług żłobkowych, jest zwolnione
    z udziału w rekrutacji, na rok żłobkowy od 01 września 2024, w przypadku złożenia przez rodzica w terminie od dnia 20 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r. Karty Aktualizacyjnej.

 

Szczegółowy regulamin rekrutacji znajduje się na naszej stronie BIP.

https://zlobekdlugoleka.bip.gov.pl/2024/

Regulamin rekrutacji  https://zlobekdlugoleka.bip.gov.pl/2024-rok/zarzadzenie-nr-1-2024.html

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Gminnego Żłobka w Długołęce

 

Termin Zadanie
20 kwietnia
(od 9.00) –
30 kwietnia 2024 r.
(do 12.00)
Złożenie „Karty Aktualizacyjnej”  przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci
już uczęszczających do placówki, w celu potwierdzenia woli dalszego korzystania z usług żłobka.
do 9 maja  2024 r.
(od 12.00)
Informacja o aktualnej ofercie żłobka

Wykaz wolnych miejsc od 1 września 2024 r.
w Gminnym Żłobku w Długołęce

10 maja (od 9.00) –
31 maja 2024 r.
(do 12.00)
Rekrutacja  – I etap elektroniczny
Udostępnienie rodzicom/opiekunom prawnym systemu elektronicznego naboru.Możliwość składania wniosków oraz dokonywania zmian w złożonych wnioskach poprzez system elektronicznego naboru na stronie:https://nabor.pcss.pl/dlugoleka/zlobek/

 

Należy wybrać formę: wypełnij wniosek lub zaloguj.

1 czerwca –
12 czerwca 2024 r.
Weryfikacja wniosków

Dokonanie systemowej kwalifikacji dziecka do żłobka, sprawdzenie poprawności działania systemu rekrutacyjnego i wyników kwalifikacji.

13 czerwca 2024 r.
(od 13.00)
Ogłoszenie  wyników rekrutacji – listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2024 r.

Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z informacją
o kwalifikacji dziecka do żłobka oraz terminie dostarczenia do żłobka dokumentacji rekrutacyjnej (wniosku z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów)

Osoby nieprzyjęte zostają wpisane na listę rezerwową
w kolejności zgodnie z kryteriami naboru.

13 czerwca 2024 r.
(od 13.00)
Publikacja wyników rekrutacji – listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka na 1 września 2024 r., www.zlobek.dlugoleka.pl

 

17 czerwca  –
28 czerwca 2024 r.
Rekrutacja – II etap
Przyjmowanie i weryfikacja
wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Podpisywanie umów
o świadczenie usług żłobka
1 lipca 2024 r. Ogłoszenie LISTY REZERWOWEJ dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2024 r.

(weryfikacja pozycji na liście po zalogowaniu na konto
do elektronicznego systemu rekrutacji)

Na bieżąco W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

W przypadku, gdy wyznaczona data rekrutacji przypada na dzień wolny od pracy żłobka, należy rozumieć przez to następny, kolejny dzień roboczy żłobka.

Dodano: 2024-03-21

Komentarze

Komentowanie wyłączone.