RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20126 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne i przetwarzane są zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach RODO

Dane administratora danych osobowych:
Gminny Żłobek w Długołęce
Długołęka, ul. Szkolna 40
55-095 Mirków
tel. 71 337 54 94

Inspektor danych osobowych:
Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.
z siedzibą w Gnieźnie, ul. Platanowa 15,
tel. 61 424 40 33
iod@lesny.com.pl
Osoba kontaktowa: Paulina Lesiecka – Koralewska

Cel przetwarzania danych :
Państwa dane przetwarzane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w ramach obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych