Tag Archive: rekrutacja

  Regulamin rekrutacji do gminnego żłobka w Długołęce  

2022-03-02

Uprzejmie informujemy, że na rok 2018/2019 w żłobku posiadamy dodatkowe 24 miejsca w ramach projektu pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

2018-06-29

Wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka w Długołęce na rok 2018/2019

2018-06-08