Ważne

drukuj

WAŻNE!!! REKRUTACJA!!!

  • Przypominamy, że rekrutacja rozpoczyna się 11 maja 2020r. o godzinie 9.00 i wtedy program zostanie uruchomiony.
  • Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium naboru, w chwili problemów ( przeciążenie serwera) prosimy o dokonanie zgłoszenia w późniejszym terminie, ale przed 1 czerwca 2020r.
  • Koniecznie należy zachować login do zalogowania się do systemu, bo tylko w taki sposób można sprawdzić czy dziecko zostało przyjęte.
  • Koniecznie należy potwierdzić link rekrutacji otrzymany na wskazany adres mail w przeciągu 24h od dokonanego zgłoszenia. Niepotwierdzone zgłoszenie jest automatycznie usuwane  z systemu.
  • Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, wraz z wnioskiem, będą przekazywane za pomocą systemu w drugim etapie rekrutacji, tylko przez dzieci wstępnie zakwalifikowane ( czerwiec),
  • Zgłoszenie do żłobka dwójki lub więcej dzieci, które nie są bliźniakami lub wieloraczkami a jedynie rodzeństwem nie powodują naliczania dodatkowych punktów,
  • błędnie podane informacje we wniosku, które nie zostaną potwierdzone stanem faktycznym, skutkują wykreśleniem z listy dzieci ubiegających się o przyjęcie, również listy rezerwowej.
Dodano: 2020-05-10

Komentarze

Komentowanie wyłączone.